HONDA ÔTÔ HƯNG YÊN
HONDA ÔTÔ HƯNG YÊN
Điện thoại: 0976.236.239 
Địa chỉ: Phường Lam sơn – TP Hưng Yên
Email: thinhtoyotahungyen@gmail.com